قیمت ورق گرم در ترکیه به تدریج رو به پایین است و بر قیمت های وارداتی از سی آی اس نیز تاثیر منفی گذاشته است. قیمت فعلی ورق گرم در بازار داخلی 5 تا 10 دلار افت داشته به 560 تا 565 دلار هر تن درب کارخانه رسیده است. خریداران بزرگ به دنبال 10 دلار تخفیف بیشتر هم هستند.به گزارش فولاد ایران، در بازار صادرات نیز محموله های بزرگی به ایتالیا، اسپانیا و آلمان در 550 تا 560 دلار هر تن فوب فروخته شده است. برای معاملات جدید شاید قیمت به 540 دلار هر تن فوب کاهش یابد.در بازار واردات نیز اخیرا ورق گرم روسیه در 550 تا 555 دلار هر تن سی اف آر خریداری شده که 5 دلار هر تن افت قیمت هفتگی داشته است. محصول اوکراین هم 15 دلار ارزان تر شده است. خرید از سی آی اس صورت نگرفته و ترک ها به دنبال 525 تا 535 دلار هر تن سی اف آر هستند.

منبع : ifnaa.ir