هفته گذشته ورق گرم در بازار چین برای چهارمین هفته متوالی در ثبات بود چرا که عرضه کم بود و در مقابل تقاضا هم در بازار داخلی کاهش داشت. قیمت های صادراتی بالاست و موجب شده فعالیت بازار صادرات کم باشد. اغلب خریدارها سیاست انتظار در پیش گرفته اند.به گزارش فولاد ایران، قیمت فعلی ورق گرم صادراتی چین 570 تا 580 دلار هر تن فوب است که در ثبات مانده است. در بازار داخلی قیمت ورق گرم تا 10 دلار طی ده روز گذشته بالا رفته که به دلیل محدودیت تولید در شمال چین بوده است. کارخانه های زیادی از اول اکتبر مجبور شدند یک یا دو کوره خود را تعطیل کنند و همین امر بازار داخلی را گرم تر کرد. در واقع تنها محدودیت عرضه بازار داخلی را رونق بخشیده است.اغلب فعالان بازار می خواهند در آینده قیمت ها کاهش یابد ولی شاید این چنین نشود چون کاهش عرضه ادامه دارد و می تواند قیمت ها را بالاتر ببرد.

منبع : ifnaa.ir