خریداران قراضه وارداتی در ترکیه سکوت خود را شکستند و با پذیرفتن افزایش قیمت ها عرضه کننده ها فعالیت خود را از سر گرفته اند. به گزارش فولاد ایران، این هفته 6 معامله نهایی شده و میانگین قیمت قراضه سنگین 20-80 اروپا 11.47 دلار رشد داشته 302.34 دلار هر تن سی اف آر شنیده شده است. شاخص قیمت قراضه سنگین امریکا نیز 11.83 دلار بالا رفته 311.53 دلار هر تن سی اف آر ثبت شد.چندین محموله از قراضه اروپا و امریکا با خلوص های مختلف بین 309 تا 320 دلار هر تن سی اف آر نهایی شده است.

منبع : ifnaa.ir