هیات دولت در شرایطی تولید خودروهای پرمصرف را برای خودروسازان هزینه‌بر کرده است که برخی مسوولان صنعتی کشور با مقاومت در برابر تصمیمات اتخاذ شده، از هیات دولت خواستند که مصوبه مذکور را لغو کند یا مورد تجدیدنظر قرار دهد. هیات دولت به رغم مخالفت وزیر صنعت، معدن و تجارت حدود یک ماه پیش رای به «منوط شدن شماره‌گذاری خودروهای پرمصرف داخلی به اسقاط یک دستگاه خودروی سواری» داد تا از این پس خودروهایی که با مصرف سوخت بالایی تولید می‌شوند برای تولیدکننده پرهزینه باشد. با این حال مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت که خود باید متولی ارتقای تکنولوژی خودروها و به‌دنبال آن کاهش مصرف سوخت و آلایندگی محصولات داخلی باشند، با ایجاد مانع در این زمینه از هیات دولت خواستند که در مصوبه اخیر خود تجدیدنظر کند.

منبع : donya-e-eqtesad