روسیه که هشتمین صادرکننده سنگ آهن دنیاست در ژوئن سال جاری حدود 1.17 میلیون تن سنگ آهن صادر کرده است.به گزارش فولاد ایران، میزان صادرات سنگ آهن روسیه ماه فوق افت ماهانه 49 درصدی داشته و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 29 درصد پایین آمده است. ژوئن 2016 میزان صادرات 1.64 میلیون تن بود.

منبع : ifnaa.ir