ظرفیت آهن اسفنجی کشور تا پایان سال 1395 برابر با 24.45 میلیون تن بوده است. بر اساس پیشرفت طرحها پیش بینی می شود مجموع ظرفیتی که تا نیمه اول 1396 به بهره¬برداری خواهد رسید و به ظرفیت منتهی به سال 1395 اضافه خواهد شد برابر با 4.7 میلیون تن باشد. لازم به ذکر است که مقدار800 هزارتن از این 4.7 میلیون تن( مربوط به فولادشادگان ) تا کنون به بهره برداری رسیده است.

منبع : فولادتكنيك