رونق بازار داخلی قیمت ورق سرد صادراتی چین را بالاتر برده است. قیمت پیشنهادی صادراتی نسبت به دو هفته قبل 55 دلار هر تن بالا رفته 590 تا 600 دلار هر تن فوب شده است. علت این رشد قیمت نیز افزایش قیمت 50 دلاری ورق سرد و 51 دلار بهبود قیمت ورق گرم در بازار داخلی این کشور بود.به گزارش فولاد ایران، از طرفی تقاضای خریداران خارجی بهتر شده و به رونق بازار صادرات چین کمک بیشتری کرده است. تقاضای ورق سرد صادراتی چین به ویژه در امریکای جنوبی بالاست.

منبع : ifnaa.ir