روز گذشته در شرایطی از کابینه دولت دوازدهم رونمایی شد که حسن روحانی رئیس‌جمهوری، محمد شریعتمداری را به‌عنوان گزینه وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از بخش‌هایی بود که در جریان انتخاب کابینه دوم روحانی نگاه‌های زیادی را متوجه خود کرده بود. بر همین اساس نیز گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره گزینه‌های احتمالی صورت می‌گرفت؛ در این زمینه بسیاری از کارشناسان یکی از نقاط ضعف کابینه اول حسن روحانی را بخش صنعت می‌خوانند و معتقدند، رئیس‌جمهوری در دولت جدید باید با انتخاب وزیری جدید تغییرات جدی را در سه حوزه حساس صنعت، معدن و تجارت رقم بزند. هر چند در ماه‌های گذشته اسامی مختلفی برای سکانداری وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد اما رئیس‌جمهوری در نهایت رئیس ستاد انتخابات خود را به‌عنوان وزیر این بخش معرفی کرد. موضوعی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تغییری مهم و استراتژیک به حساب می‌آید. اهمیت این موضوع از آن رو است که دولت دوازدهم در چهار سال آینده قصد دارد با تغییرات جدی در وضعیت اقتصادی کشور ضمن ایجاد رونق و از بین بردن رکود، مشکل اشتغال را نیز حل کند. به این ترتیب از آنجا که صنعت خودرو لکوموتیو رشد صنایع به‌شمار می‌رود و دومین صنعت مهم کشور نیز محسوب می‌شود؛ سیاست‌گذاری و رویکرد وزیر جدید به زنجیره خودروسازی در شرایط فعلی از اهمیت زیادی برخوردار است.

منبع : donya-e-eqtesad