شركت بين‏ المللي فولادتكنيك با توجه به ماهيت فعاليت‏هاي خود در طراحي تامین ونصب تجهيزات و تأسيسات صنعتي و عمراني و در جهت رفع نيازهاي طراحي در بدو تأسيس اقدام به تشكيل گروه برق نمود .
اين گروه از ابتداي تأسيس به عنوان يكي از واحدهاي زير مجموعه معاونت فني و با بهره گيري از تجربیات وتوان علمي كارشناسان خود وبا استفاده ازنرم افزارهای تخصصی معتبر، در زمينه انجام مطالعات امکان سنجی و طراحي‏ هاي پايه و تفضيلي شبكه‌هاي انتقال و توزيع در سطوح ولتاژي مختلف و طراحي پست‏هاي فشارقوی وشبکه های توزیع الكتريكي در پروژه‏هاي صنعتي فعاليت دارد.