نکات مهم برای تکمیل فرم استخدام
1- تا زمانی که به مرحله آخر تایید اطلاعات نرسیده اید ، فرم استخدام شما ناقص بوده و توسط کارشناسان شرکت بررسی نخواهد شد.
2- تمامی مراحل را با توجه به نکات گفته شده تکمیل نمایید ، لازم به ذکر است در مرحله آخر اطلاعات وارد شده برای شما نمایش داده خواهد شد ، در صورت لزوم ویرایش به مرحله قبل می توانید رجوع کنید ، و پس از تایید نهایی امکان ویرایش اطلاعات به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود .
5- الزامات برای ضمیمه فرم استخدام یک قطعه عکس پرسنلی 3*4
  • 1 ثبت اطلاعات فردی
  • 2 مدارک تحصیلی
  • 3 سوابق و تجربیات
  • 4 دوره های تخصصی
  • 5 زمینه های فعالیت
  • 6 خویشاوندان و دوستان
  • 7 تاییدیه اطلاعات
انتخاب عکس
|