اهم پروژه هاي صنعت فولاد

رديف شرح پروژه كارفرما ميزان سرمايه گذاري
(ميليون ريال)
محل جغرافيايي
(استان)
وضعيت ظرفيت توليد (ساليانه) نوع قرارداد تصاوير
1 فولادسازي  نی ریز شر کت ملی فولاد ایران                     2,300,000 فارس دردست اجرا 800هزار تن شمش فولادي   مهندسي ،تامين ، اجرا مشاهده 
2 احیاء مستقیم نی ریز شر کت ملی فولاد ایران                     1,200,000 فارس دردست اجرا 800هزار تن  آهن اسفنجي  مهندسي ،تامين ، اجرا مشاهده 
3 احياء مستقيم بردسير شركت فولاد سيرجان ايرانيان                     1,131,000 كرمان دردست اجرا 1 ميليون تن آهن اسفنجي  مهندسي ،تامين ، اجرا مشاهده 
4 فولاد ازنا مجتمع فولاد ازنا 185 ميليون دلار
1,550,000 ميليون ريال
لرستان در دست اجرا ظرفيت 1/9 ميليون تن اسلب و يك واحد نورد به ظرفيت 1/2 ميليون تن ورق مهندسي ،تامين ، اجرا مشاهده 
5 سيستم بدون زنگ كوره بلند 2 ذوب آهن اصفهان شركت ذوب آهن اصفهان                         200,000 اصفهان دردست اجرا 2.2 ميليون تن مهندسي ،تامين ، اجرا مشاهده 
6 گندله سازي سيرجان شركت فولادسيرجان ايرانيان                         كرمان دردست اجرا 2.5ميليون تن گندله اجرا مشاهده 
7 مجتمع آهن و فولاد سرمد ابركوه شركت صنايع آهن و فولاد سرمد ابركوه                         400,000 يزد دردست اجرا 450هزارتن انواع ميلگرد و650هزار تن شمش فولادي مهندسي ، تامين ، اجرا مشاهده 
8 مجتمع آهن و فولاد بافق مجتمع معدني و صنعت آهن و فولاد بافق                             يزد دردست اجرا 550هزار تن ميلگرد اجرا مشاهده 
9 مجتمع فولاد كوير فاز 2 شركت فولاد سپيد فراب كوير                             اصفهان دردست اجرا 450هزارتن ميلگرد مهندسي ، اجرا مشاهده 
10 مجتمع فولاد كوير شركت فولاد سپيد فراب كوير                             400,000 اصفهان اتمام يافته 400 هزار تن ميلگرد و كلاف مهندسي ، اجرا مشاهده 
11 اجراي عمليات ساختماني ذوب آهن غرب كشور مجتمع صنايع قائم رضا                             6,500 همدان اتمام يافته 77 هزار تن چدن  اجرا مشاهده 
12 صبا فولاد زاگرس شركت صبا فولاد زاگرس                             400,000 چهارمحال وبختياري اتمام يافته 320 هزار تن ميلگرد اجرا مشاهده