اهم پروژه هاي صنعت فولاد

رديف شرح پروژه كارفرما محل جغرافيايي
(استان)
وضعيت ظرفيت توليد (ساليانه) نوع قرارداد
1 فولادسازي  نی ریز
شر کت ملی فولاد ایران فارس دردست اجرا 800هزار تن شمش فولادي   مهندسي ،تامين ، اجرا
2 احیاء مستقیم نی ریز
شر کت ملی فولاد ایران فارس دردست اجرا 800هزار تن  آهن اسفنجي  مهندسي ،تامين ، اجرا
3 احياء مستقيم بردسير
شركت فولاد سيرجان ايرانيان كرمان دردست اجرا 1 ميليون تن آهن اسفنجي  مهندسي ،تامين ، اجرا
4 فولاد ازنا
مجتمع فولاد ازنا لرستان در دست اجرا ظرفيت 1/9 ميليون تن اسلب و يك واحد نورد به ظرفيت 1/2 ميليون تن ورق مهندسي ،تامين ، اجرا
5 سيستم بدون زنگ كوره بلند 2 ذوب آهن اصفهان شركت ذوب آهن اصفهان اصفهان دردست اجرا 2.2 ميليون تن مهندسي ،تامين ، اجرا
6 گندله سازي سيرجان شركت فولادسيرجان ايرانيان كرمان دردست اجرا 2.5ميليون تن گندله اجرا
7 مجتمع آهن و فولاد سرمد ابركوه شركت صنايع آهن و فولاد سرمد ابركوه يزد دردست اجرا 450هزارتن انواع ميلگرد و650هزار تن شمش فولادي مهندسين ، اجرا
8 مجتمع آهن و فولاد بافق مجتمع معدني و صنعت آهن و فولاد بافق يزد دردست اجرا 550هزار تن ميلگرد اجرا
9 مجتمع فولاد كوير فاز 2 شركت فولاد سپيد فراب كوير اصفهان دردست اجرا 450هزارتن ميلگرد مهندسي ،تامين ، اجرا
10 مجتمع فولاد كوير شركت فولاد سپيد فراب كوير اصفهان اتمام يافته 400 هزار تن ميلگرد و كلاف مهندسي ، اجرا
11 اجراي عمليات ساختماني ذوب آهن غرب كشور مجتمع صنايع قائم رضا همدان اتمام يافته 77 هزار تن چدن  اجرا
12 صبا فولاد زاگرس
شركت صبا فولاد زاگرس چهارمحال وبختياري اتمام يافته 320 هزار تن ميلگرد اجرا